Figen Paslı, SHU
Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara
 
Figen Paslı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu mezunu olup, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalında tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Figen Paslı, mesleki deneyimine SHÇEK Kocaeli Yarımca Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde başlamış, SHÇEK Kadıköy Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu, sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren İstanbul Çocuk Misafirhanesi, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve SHÇEK Genel Müdürlüğü sonrasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapmış ve halen burada çalışmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’de Ruh Sağlığı ve Engelli Bireylere Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi projesinde ulusal uzman olarak çalışmıştır.

Figen Paslı’nın; Başak Kültür ve Sanat Vakfı kurucu ve 2 dönem YK üyeliği, İntiharı Önleme Derneği, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, Kadın Eğitimi ve İstihdamı Derneği, Gündem: Çocuk! Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (iki dönem Genel Merkez YK üyesi ), Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği üyelikleri vardır. 2004 yılından bu yana Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği YK üyesidir.

İhmal ve istismara uğrayan çocuklar, risk altında olan ve güç koşullardaki çocuklar, aile danışmanlığı çalışma alanlarıdır.