Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı
Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu, 1994’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Halen öğretim üyesi olarak görev yaptığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda 2004 yılında doçent, 2010 yılında da profesör oldu. Çocuk ruh ve beden sağlığının korunması, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, tıpta iletişim becerileri gibi konular temel ilgi alanlarıdır. Türkiye’nin
ilk “Çocuk Koruma Merkezi” olan Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesidir. Derneğin, Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) ile 2012 yılında düzenlediği “19. Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi’nin başkanlığını yapmıştır. Çocuk sağlığı, çocuk istismarı ve önlenmesi, aile eğitimleri konularında, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ve UNICEF tarafından yürütülen çeşitli projelerde görev
almıştır. Çalıştığı konularla ilgili ulusal ve uluslararası makaleleri ve özellikle çocuk istismarıyla ilgili olarak çok sayıda kitap bölümleri bulunmaktadır. Çocuk istismarıyla ilgili olarak tıp fakültesinde verdiği eğitimlere ek olarak, hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte; avukatlara, rehber öğretmenlere, aile mahkemesi uzmanlarına yönelik eğitimlere de katkı vermektedir.