Prof. Dr. Kasım Karataş
Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu
Hacettepe Üniversitei, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet ler Bölümü

 

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, 1963-Şarkikaraağaç-Isparta doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Lisans Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda (1984) ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2002) gerçekleştirdi. Ayrıca bir süre Gazi Üniversitesinde İİBF iktisat Bölümünde lisans, ODTÜ Sosyolojide yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisans ve doktora eğitimi dâhil tüm akademik yükselmeleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalındadır. Mezuniyetinden hemen sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Çocuk İşçilerin Sağlık Sorunları Araştırmasında sosyal araştırmacı olarak işe başladı. Yaklaşık bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 1985 yılından beri Hacettepe Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal hizmet Bölümü lisans ve lisansüstü programlarında, Ankara Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde ve Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü lisans programında dersler verdi ve vermeye devam ediyor.

Alanında çok sayıda bilimsel araştırmaya, makale, kitap ve kitap bölümüne imza atan Karataş; çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal hizmette makro yaklaşımlar (toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi vb.); yoksulluk, işsizlik, engelliler, aile, çocuk ve gençlik refahı (çalışan çocuklar, sokak çocukları...) sosyal hukuk (mevzuat) ve araştırma konularında sürdürmektedir.

Mesleki ilgi alanında pek çok sivil toplum örgütünde de aktif çalışmalar yürüten KARATAŞ evli ve iki çocuk babasıdır.