BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 15 Eylül 2016 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 19 Eylül 2016 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.

Bildiriler kongre kitabında ve kongreden sonra dernek web sitesinde yayınlanacaktır.

Bildirisi kabul edilen katılımcıların 30 Eylül 2016 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

ÖZET YAZIM VE GÖNDERİM KURALLARI

Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir. Bildiri özeti gönderim formunda bildirinizin ait olduğu kongre başlığını lütfen belirtiniz.

Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta adreslerini içermelidir.

Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve amaç, yöntem, temel sonuçlar ve tartışma bölümlerini içermelidir.

Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Sözlü bildirilerin sunum süresi kabul mektupları ile iletilecektir.

Özetler Microsoft Office Word programında Times New Roman karakterinde, başlık 12 ve metin 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan 10 punto ile yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Bildirilerin kabul edilmesi için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.

Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.

Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.

Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

Bildiri Özeti Göndermek İçin Tıklayınız