TEMA

ÇOCUĞUN YAŞAMA HAKKI

ALT TEMALAR;

 • Çatışma ortamında çocuklar ve hak ihlalleri,
 • Göç ve göçle gelen çocukların hak ihlalleri, 
 • Çocuk yaşta evlilikler, 
 • Çocuk ölümleri,
 • Madde ve davranış bağımlılığı,
 • Suça sürüklenen çocuklar, 
 • Çocuğun nitelikli yaşam hakkı,
 • Sağlık hizmetlerine erişim engelleri, 
 • Çocuğun iyi olma hali, 
 • Çocukların cinsel sömürüden korunması,
 • Özel gereksinimi olan çocukların korunması,
 • Çocuğun korunmasında güncel  hukuksal düzenlemeler ve uygulama sorunları,
 • Çocuğun korunmasında sosyal hizmet sisteminde sorunlar,
 • En kötü biçimde çocuk işçiliği